BLOG: Corona-update zaalcompetitie

Zaalcompetitie gaat weer van start

Dinsdag 25 januari 2022
De Rijksoverheid heeft zojuist bekendgemaakt dat de coronamaatregelen verder versoepeld worden. Nadat er al anderhalve week volop getraind kon worden, is vanaf woensdag 26 januari het spelen van competitiewedstrijden tot 22.00 uur (einde wedstrijd) met publiek ook weer mogelijk. Wel is voor spelers en toeschouwers van achttien jaar en ouder het coronatoegangsbewijs verplicht.

Top- en wedstrijdkorfbal

Voor het top- en wedstrijdkorfbal (uitgezonderd de (reserve) Korfbal League) wordt een nieuwe indeling gemaakt zoals vorige week al aangekondigd in dit bericht. Deze competities starten in het weekend van 5 en 6 februari. Verenigingen hebben dan drie weken kunnen trainen, waarbij de medische commissie twee weken als minimum adviseert. Vanuit team Competitie worden zo snel mogelijk de nieuwe poule-indelingen gepubliceerd, gevolgd door het nieuwe wedstrijdprogramma, hoe om te gaan met eventuele coronabesmettingen en de aangepaste promotie/degradatieregeling. Dit gebeurt via de verenigingsmail en de website.

Breedtekorfbal

Binnen het breedtekorfbal worden de wedstrijden vanaf woensdag 26 januari gespeeld, zoals ze in het programma gepland staan. Dit betreft ook de midweekwedstrijden. Dit is dus eerder mogelijk ten opzichte van wedstrijden uit het wedstrijdkorfbal. Dit kan doordat de breedtekorfbalcompetitie verder gaat volgens het oorspronkelijk geplande programma met inachtneming van de regels zoals die eerder al van kracht waren tijdens de avondlockdown in december 2021. Verenigingen ontvangen hier woensdagochtend 26 januari nadere informatie over vanuit team Competitie.
________________________________________________________________________________________________________

Zaalcompetitie: scenario in geval van versoepelingen

Het KNKV heeft goede hoop dat het kabinet dinsdag 25 januari of snel daarna versoepelingen voor de sport aankondigt, die het mogelijk maken dat in alle klassen de zaalcompetitie – op een veilige manier – kan worden opgestart.

Mochten de coronamaatregelen inderdaad op korte termijn versoepeld worden, dan kan al in het weekend van 5/6 februari de eerste speelronde afgewerkt worden. Bij elk later moment dat de versoepelingen aangekondigd worden, kan de zaalcompetitie binnen tien tot veertien dagen na de betreffende persconferentie van start gaan.

Breedtekorfbal, wedstrijd- en topkorfbal
Mocht de zaalcompetitie kunnen starten, dan gaat de competitie in het breedtekorfbal verder zoals gepland vanaf het weekend/de midweek dat er weer gespeeld mag worden. Voor het wedstrijd- en topkorfbal (uitgezonderd de (reserve) Korfbal League) maakt Team Competitie van het KNKV een nieuwe indeling en een nieuw programma.

Om in het wedstrijd- en topkorfbal een volledige zaalcompetitie – nagenoeg allemaal poules van vier, gevolgd door beslissingswedstrijden – te kunnen spelen, is het noodzakelijk dat de competitie uiterlijk begin maart start.

Opzet nieuwe competitie
Uitgangspunt van de nieuwe wedstrijd- en topkorfbalcompetitie is om deze zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de oorspronkelijke poules. Elke poule van acht wordt gesplitst in twee poules van vier, waarin een hele competitie wordt gespeeld. Vervolgens maken in beginsel de nummers één uit beide poules in een dubbele beslissingswedstrijd uit wie er promoveert. Datzelfde geldt voor wat betreft degradatie voor de laagst geklasseerden van beide poules.

Bij het samenstellen van de poules van vier kijkt het KNKV naar het oorspronkelijke programma. De nieuwe wedstrijden worden zoveel mogelijk gepland conform het oude programma, zodat er zo min mogelijk aanpassing van de zaalruimte nodig is. Ook wordt getracht om in de eerste speelronde (dus bijvoorbeeld 5/6 februari of 12/13 februari) de teams thuis te laten spelen, die volgens het oude programma die ronde ook thuis zouden spelen en liefst ook nog tegen de teams waartegen ze die dag zouden spelen.

Indeling hangt af van startweekend
Gevolg van het zoveel mogelijk intact laten van de eerste speelronde, is dat de nieuwe poule-indeling anders is als de competitie start op 5/6 februari, dan wanneer deze start op 12/13 februari. Bijkomend gegeven: in verschillende poules spelen nu maar zeven teams. In de nieuwe competitie leidt dat tot een poule van vier en een poule van drie teams. In klassen met veel poules van zeven, zoals bijvoorbeeld de reserve vierde klasse, werkt het KNKV toe naar zoveel mogelijk poules van vier.

Om de hierboven geschetste competitie te kunnen spelen is het dus noodzakelijk dat er uiterlijk begin maart gestart kan worden, waarbij het KNKV hoopt op een start begin februari. Afhankelijk van het moment van beginnen loopt de zaalcompetitie één of meer weken uit en zal de veldcompetitie mogelijk ook later worden hervat.

Programma hernieuwde zaalcompetitie
Het oorspronkelijke programma van de zaalcompetitie 2021/2022 (met acht teams per poule) is voor aanvang van de zaalcompetitie verstuurd naar de secretarissen van de verenigingen, zodat zij een goed overzicht hebben en later duidelijk kunnen zien waar eventueel een afwijking zit

Zodra de – door de sportwereld gewenste – versoepelingen aangekondigd worden, dan komt het KNKV na enkele dagen met het definitieve programma van de eerste speelronde. Het programma van de overige speelronden volgt dan later, net als de voor deze situatie hernieuwde promotie- en degradatieregeling. Het programma wordt in eerste instantie via de mail als Excel-bestand gecommuniceerd en is later ook zichtbaar in Sportlink Club. Dit laatste neemt namelijk iets meer tijd in beslag.

Foto: Wim den Besten
_______________________________________________________________________________________________________
Vrijdag 14 januari 2022
Corona update: Meer mogelijkheden binnen de sport


De Rijksoverheid heeft met ingang van 15 januari versoepelingen aangekondigd waarbij er voor de sport meer mogelijk is. Er mag weer nagenoeg zonder beperking binnen de eigen vereniging worden getraind en onderlinge wedstrijden worden gespeeld in de zaal. Dit alles wel zonder publiek.

Voor sporters boven de 18 jaar is het coronatoegangsbewijs verplicht. Daarbij wil het KNKV een dringend beroep doen op de verenigingen en sporters om dit goed na te leven.

Het KNKV beschouwt deze versoepelingen als een hoopvolle opstart van de zaalcompetitie. Na de persconferentie van 25 januari wordt daarover gecommuniceerd of uiteraard eerder wanneer dit mogelijk is.

De FAQ Corona wordt zo snel als mogelijk aangepast.

Het KNKV is blij dat de verenigingen en korfballers de trainingen en onderlinge wedstrijden weer kunnen oppakken. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact op met je verenigingsadviseur.
________________________________________________________________________________________________________


Zaterdag 18 december 2021
Corona-update: Coronamaatregelen aangescherpt

 

De Rijksoverheid heeft zojuist bekendgemaakt dat de coronamaatregelen verder zijn aangescherpt. Met ingang van zondag 19 december tot in ieder geval 14 januari zijn binnensportlocaties gesloten. Buitensportlocaties mogen open tussen 5.00 uur en 17.00 uur.

Volwassenen van achttien jaar en ouder mogen buiten met maximaal twee personen op anderhalve meter afstand sporten, exclusief instructeur. Kinderen tot en met zeventien jaar hoeven tijdens het sporten buiten geen anderhalve meter afstand te houden en mogen trainen en wedstrijden spelen tegen teams van de eigen vereniging. Alle maatregelen voor de sport vind je hier.

Topsportcompetities

De topsportcompetities zijn uitgezonderd van de afgekondigde aangescherpte maatregelen. Dit betekent dat de (reserve) Korfbal League door kan gaan en dat korfballiefhebbers hierdoor toch kunnen genieten van korfbalwedstrijden via het platform Eyecons.

  

Laatste nieuws

Laatste verslagen