Inschrijfformulier

Nieuwe leden kunnen door middel van dit inschrijfformulier lid worden van de vereniging. 

Ingevuld formulier en pasfoto naar:

Jeugdleden: inleveren bij de train(st)er

Junioren/senioren: Bij de ledenadministratie (Gjilke van Wallinga)

Johannes Koenesweg 17, 8431 AR Oosterwolde

0516-516654

Laatste nieuws

Laatste verslagen