Lidmaatschap beëindigen

Als je van plan bent om het lidmaatschap te beëindigen, dan kan dat uiteraard, maar als regel pas aan het einde van het seizoen. In elk geval is de contributie verschuldigd tot aan dat moment en dat is aan het einde van het boekjaar. Dat loopt tot en met 30 juni. Wanneer er toch eerder wordt gestopt met korfballen, dan moeten dus wel alle contributies nog worden betaald. Dat geldt voor de bondscontributie die de afdeling voor elk lid moet afdragen aan het KNKV, maar ook voor de afdelingscontributie. In de begroting is natuurlijk rekening gehouden met deze inkomsten om de uitgaven te kunnen bekostigen. Wanneer we dat niet zouden doen, dan zou dat - net als bij verwijtbare boetes - betekenen dat de rest van de leden die er niets aan kunnen doen, de rekening gepresenteerd krijgt. Een situatie waar je zelf ook niet in terecht zou willen komen.

Eventueel beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend aan het einde van het boekjaar, dus per 1 juli. Het feitelijk opzeggen van het lidmaatschap behoort schriftelijk plaats te vinden voor 1 mei! Dit kan bij Karin Doornenbal te bereiken op secretaris@kvdio.nl

Laatste nieuws

Laatste verslagen