Checklist verplaatsen wedstrijd

Het kan noodzakelijk zijn om een wedstrijd te verplaatsen naar een latere datum, ander tijdstip of locatie. Om een wijziging goed door te voeren is onderstaande checklist opgesteld.
 
Formulier ‘verplaatsen wedstrijd’
 • STAP 1: Nadat een vereniging heeft aangegeven dat een competitiewedstrijd verplaatst moet worden (eerdere/latere datum, tijdstip of locatie), dienen de coaches/aanvoerders van beide verenigingen op de website www.knkv.nl het formulier ‘verplaatsen wedstrijd’ in te vullen en te versturen. Probeer tijdens de veldcompetitie meteen een nieuwe datum, tijdstip of locatie af te spreken en vul dit ook op het formulier in (zie ook hieronder).
 
Accommodatie  
 • STAP 2: Nadat het formulier ‘verplaatsen wedstrijd’ is verstuurd ontvangt de coach/aanvoerder op het opgegeven e-mailadres een ontvangstbevestiging. Deze ontvangstbevestiging moet worden doorgestuurd naar Manon Bel van het wedstrijdsecretariaat. Daarna informeert de coach/aanvoerder de spelers en eventueel hun ouders.
 • STAP 3A: Tijdens de zaalcompetitie informeert Manon Bel, Petra Mulder of Diana Baron over de wijziging i.v.m. de huur van de sporthal. Tijdens de veldcompetitie informeert Manon Bel (nog onbekend) van de afdeling voetbal over de wijziging i.v.m. de bezetting van de kantine.
 • STAP 3B: Diana Baron neemt vervolgens contact op met LACO.
Let op: Voor het vastellen van de nieuwe datum, tijdstip of locatie tijdens de zaalcompetitie is overleg tussen Diana Baron/LACO en de coach/aanvoerder van belang. De beschikbaarheid van de sporthal in Oosterwolde is hier doorslaggevend in. Indien nodig kan er ook worden uitgeweken naar de sporthal in Appelscha of Oldeberkoop. Wanneer de wedstrijd op verzoek van de tegenstander wordt verplaatst, zijn de kosten voor het huren van de zaal ook voor de tegenstander.
 
Scheidsrechter
 • STAP 4: Nadat de coach/aanvoerder de ontvangtbevestiging heeft doorgestuurd informeert Manon Bel Karin Nieuwhof en/of Andre Schraa van de scheidsrechterscommissie over de wijziging.
 • STAP 5: De scheidsrechterscommissie informeert vervolgens de desbetreffende scheidsrechter over de wijziging.
 
Taakverdeling en gegevens
ACTIE WIE VERVOLG ACTIE
STAP 1 Formulier ‘verplaatsen wedstrijd’ invullen Coach/aanvoerder STAP 2 Ontvangst-bevestiging doorsturen naar Manon Bel
STAP 3A Petra Mulder informeren Manon Bel  
STAP 3B LACO informeren Petra Mulder  
STAP 4 Marianne Veenstra informeren Manon Bel  
STAP 5 Scheidsrechter informeren Marianne Veenstra  
NAAM E-MAIL TELEFOON
Manon Bel m-anon.14@hotmail.com 06-50522056
Diana Baron baron13@home.nl 06-22593292
    06-21508375
Marianne Veenstra scheidsrechterszaken.kvdio@gmail.com  


Aandachtspunten
 • Voor de teams die breedtekorfbal spelen geldt dat beide verenigingen de wijziging uiterlijk voor 12.00 uur op de eerstvolgende werkdag na de oorspronkelijke speeldatum melden via het formulier ‘verplaatsen wedstrijd’.
 • Voor de teams die wedstrijdkorfbal spelen geldt dat beide verenigingen de wijziging voor 12.00 uur op de voorlaatste werkdag voor de oorspronkelijk speeldatum melden via het formulier ‘verplaatsen wedstrijd’. Wijzigingen die zijn ontvangen na 16.00 uur, worden door het bondsbureau niet in behandeling genomen. Bij wijzigingen minder dan 48 uur voor de oorspronkelijk vastgestelde datum dienen beide verenigingen zelf de scheidsrechter op de hoogte te stellen van het niet spelen op de oorspronkelijk vastgestelde datum/tijd.
 • Bij zowel het breedtekorfbal als het wedstrijdkorfbal geldt dat wanneer een wedstrijd eerder wordt gespeeld, beide verenigingen dit voor 12.00 uur op de laatste werkdag voor de nieuwe speeldatum melden.
 • In het breedtekorfbal worden wedstrijden uit de 1e helft van de veldcompetitie voor 1 november gespeeld, wedstrijden van de zaalcompetitie voor de eerste inhaalronde van het veld en worden wedstrijden uit de 2e helft van de veldcompetitie voor 15 juni gespeeld.
 • In het wedstrijdkorfbal geldt in principe hetzelfde maar mogen wedstrijden vanaf ronde 13 (ronde 5 (en 6) in gesplitste competitie) alleen met toestemming van het bondsbureau naar een latere datum worden verplaatst. Wedstrijden mogen niet na de laatste ronde gespeeld worden. Zolang er geen terugkoppeling vanuit het bureau is gekomen, blijft het oorspronkelijk vastgestelde speelmoment staan.

Laatste nieuws

Laatste verslagen