Checklist aanvoerders

CHECKLIST AANVOERDERS DIO SENIOREN EN JUNIOREN per 4 november 2015.

Op onderdelen is het mogelijk dat er een taakverdeling is tussen coach en aanvoerder. Dan is het bepaalde evenzeer van toepassing voor de coach. Het doet echter niet af aan de verantwoordelijkheid van de aanvoerder.

 • Als aanvoerder ben je verantwoordelijk voor het team.
 • Voor het eventueel verplaatsen van een wedstrijd wordt je verwezen naar de checklist “Verplaatsen wedstrijd”.
 • Ga voor uitwedstrijden tijdig na of de tegenstander ook in blauwe shirts speelt. In dat geval moeten de reserve shirts mee. Deze zijn aanwezig in de “bestuurskamer”. De sleutel kan worden gehaald bij Petra Mulder, en moet daar uiteraard ook weer worden afgeleverd.
 • Controleer of de spelerskaarten aanwezig zijn, en vergeet ze ook niet mee terug te nemen. Je ontvangt het boekje met kaarten aan het begin van het seizoen, en je moet er voor zorgen dat die dus ook bij een eventuele vervanger komt. Kaarten van (reserve)spelers uit andere teams behoren door de aanvoerders aan elkaar te worden verstrekt, of moeten aan de betreffende speler worden meegegeven. Als back up zit in de boekjes met spelerskaarten een lijst met de spelersnamen en hun spelersnummer van het lagere en hogere team.
 • Vergeet niet het wedstrijdformulier mee te nemen. Dat moet worden gedownload van www.knkv.nl, en het moet worden ingevuld. Zorg er voor dat de handtekeningen worden geplaatst, nadat de scheidsrechter heeft getekend, en lever het formulier direct in bij Petra Mulder of Manon Bel.
 • Weet de route bij uitwedstrijden. Deze is te vinden op www.kvdio.nl onder “programma”. Een eventueel uitgeprinte routebeschrijving kan in het boekje met spelerskaarten worden achter gelaten.
 • Verzorg samen met je team de uitleg van het veld, met aanvullende attributen zoals onder meer het scorebord.
 • Ruim na afloop van de wedstrijd met je team het materiaal ook weer op, en zorg er voor dat het ordelijk wordt achtergelaten in de berging.
 • Zijn alle spelers en speelsters aanwezig? Benader zonodig de aanvoerder van het lagere team voor een vervang(st)er.
 • Zorg dat je telefoonnummers hebt van de TC leden. Deze zijn opgenomen op de lijst in het boekje met spelerskaarten.
 • Is het wedstrijdformulier ondertekend door de aanvoerder, nadat de scheidsrechter heeft getekend? (Daarmee ga je namelijk akkoord met wat de scheidsrechter op het formulier heeft gezet!)
 • Zorg dat je weet welke scheidsrechter de wedstrijd moet fluiten en controleer of hij of zij tijdig van te voren aanwezig is. De informatie is te vinden op de website, en er hangt een actuele lijst in de materiaalberging. Is er geen scheidsrechter aanwezig neem dan eerst contact op met de scheidsrechterscommissie, en vervolgens zonodig met de TC.
 • Zorg ervoor dat er geen rommel wordt achtergelaten op het veld. Zonodig moet het team dat opruimen.
 • Ben je als team het eerste op het veld, haal dan de sleutels van de materiaalberging en de kleedkamers eerst bij Petra Mulder, en maak de deuren los. Hang de sleutel op het sleutelbord in de berging.
 • Ben je als team als laatste op het veld, controleer dan of de kranen dicht zijn gedraaid en de lichten uit zijn, en controleer of de materiaalberging en de kleedkamers op slot zijn gedaan. Breng dan de sleutels terug naar Petra Mulder.
 • Zorg er voor dat de scheidsrechter wordt ontvangen en welkom geheten, wijs hem de kleedaccommodatie, en zorg er voor dat hij een consumptie ontvangt.
 • Coördineert voor haar of zijn team aan het begin van het seizoen de uitgifte van de kleding door of vanwege de Facilitaire Commissie.
 • Coördineert voor haar of zijn team aan het einde van het seizoen de inname van kleding door of vanwege de Facilitaire Commissie.
 • Spant zich zo veel mogelijk in om te voorkomen dat, door toedoen haar of zijn team, de vereniging wordt belast met boetes.
 • Indien overtredingen of onregelmatigheden in of rond wedstrijden aanhangig worden gemaakt bij de tuchtcommissie door aantekening op het wedstrijdformulier, dan dient de aanvoer(d)(st)er er voor te zorgen dat uiterlijk op de 2-de werkdag na de wedstrijddag een schriftelijke verklaring aanwezig is op het bondsbureau, zowel een verklaring van de aanvoer(d)(st)er zelf als van de betrokkene en van degene(n) die naar het oordeel van de scheidsrechter een passieve of actieve rol heeft (hebben) vervuld bij het wangedrag. (Niet of te laat verstrekken van de verklaring leidt tot een boete voor de club.)
 • Voor de verklaring moet gebruik worden gemaakt van het zogenaamde strafformulier (te downloaden van www.knkv.nl). De aanvoerder dient te zorgen dat deze formulieren aanwezig zijn, ook voor de uitspelende tegenstander. (Niet of onvoldoende aanwezig zijn van het strafformulier leidt tot een boete voor de club.)

Laatste nieuws

Laatste verslagen