Algemene Ledenvergadering 2021

Algemene Ledenvergadering 2021

Op woensdag 27 oktober is er voor alle leden van DIO korfbal weer een ledenvergadering. Deze ALV zal gehouden worden in het Biosintrum gebouw op het Ecomunitypark te Oosterwolde.

Na een toelichting op het bijzondere gebouw waar we te gast zijn, kijken we graag met jullie terug op een bijzonder seizoen. Gelukkig wordt er inmiddels weer volop gekorfbald en zijn er voldoende aanknopingspunten om uit te kijken naar het vervolg. Ook dit doen we graag samen met onze leden!
Er komen deze avond zaken aan de orde, waar we graag met jullie over van gedachten wisselen. Denk aan de samenwerking met onze buur clubs en de mogelijke verhuizing naar de voormalige Griffioen accommodatie!
Natuurlijk legt het bestuur verantwoording af over de (financiële) keuzes en wordt de begroting voor de volgende periode gepresenteerd.
De financiële stukken zijn inmiddels verzonden per mail naar alle leden.


We zien en spreken u graag op woensdag 27 oktober vanaf 19.30 uur in:
Het Biosintrum
Ecomunitypark 5
8431 SM  Oosterwolde

Tot dan!
Bestuur DIO korfbal 

 

Laatste nieuws

Laatste verslagen