Coronamaatregelen UPDATE (2)

 

Beste leden, ouders en verzorgers van jeugdleden,

Zoals verwacht, zijn de corona maatregelen afgelopen dinsdagavond verder uitgebreid en aangescherpt. Hieronder leest u, welke gevolgen dat heeft voor KV DIO en hoe we daarmee omgaan.

Competitiewedstrijden
Alle competitiewedstrijden zijn de komende vier weken geschrapt. Dit geldt zowel voor de senioren- als de jeugdteams. Geen competitiewedstrijden dus in de komende weekends.

Trainingen
Kinderen tot en met 17 jaar oud, mogen gewoon samen blijven sporten. Onze jeugdteams (van de E pupillen tot en met de junioren) trainen tot eind oktober op het veld. Over de trainingen in de zaal (vanaf november) volgt nog nadere informatie. Voor onze jeugdteams proberen we de komende weken ook op de zaterdagen wat korfbalactiviteiten te organiseren.

De kantine en de kleedkamers zijn op de trainingsavonden gesloten.

De seniorenteams trainen de komende weken niet!

Algemene Ledenvergadering
Ons plan was, om de Algemene Ledenvergadering van KV DIO in de eerste helft van november te laten plaatsvinden. Dat is nu helaas niet mogelijk. We wachten af, of er na half november meer ruimte ontstaat voor een fysieke ledenvergadering. Wellicht in combinatie met de mogelijkheid om online (op afstand) aanwezig te zijn. Zo gauw hierover meer duidelijk is, ontvangt u natuurlijk een uitnodiging voor onze Algemene Ledenvergadering.

Omnivereniging DIO
KV DIO is onderdeel van de Omnivereniging DIO. Het bestuur van de Omnivereniging heeft besloten om de Omnivereniging per eind november op te heffen. Voor KV DIO betekent dit, dat we uiterlijk per 1 december van dit jaar een zelfstandige vereniging zullen worden. De voorbereidingen voor deze verzelfstandiging zijn in volle gang. Natuurlijk komen we ook hier tijdens de Algemene Ledenvergadering op terug.

Tot slot
We zijn ons er zeer van bewust dat de corona maatregelen voor iedereen in meer of mindere mate consequenties hebben. Voor het korfballen, maar zeker ook op allerlei andere gebieden. We wensen iedereen heel veel sterkte in deze lastige periode!

Blijf gezond!

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Aarzel dan niet en neem contact op met een van de bestuursleden:


- Esther van der Meer - Erenstein secretaris@kvdio.nl
- Chris Tuinstra korfbalzaken@kvdio.nl
- Tom Kuipers voorzitter@kvdio.nl

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur
 

Esther van der Meer - Erenstein
Secretaris


Laatste nieuws

Laatste verslagen