Coronamaatregelen

Beste leden, ouders en verzorgers van jeugdleden,
 
Met het toenemen van het aantal corona gevallen, merken wij als bestuur dat er ook onder onze leden in toenemende mate onrust ontstaat. Als bestuur zijn we ons hiervan bewust. We overleggen regelmatig over de situatie. Natuurlijk willen we graag dat iedereen gezond is en blijft en dat iedereen met veel plezier kan korfballen. De huidige situatie maakt dat lastig. In dit bericht vindt u meer informatie over de uitgangspunten van het bestuur en de (aanvullende) maatregelen die we belangrijk vinden.
 
We hebben gisteravond gesproken over de maatregelen die sinds 29 september j.l. van kracht zijn en hoe wij als vereniging hiermee om willen gaan. 
 
Ons uitgangspunt is, dat we de adviezen van de KNKV blijven volgen. Daarnaast respecteren we uiteraard de individuele afwegingen en keuzes die onze leden en / of hun ouders en verzorgers maken. 
 
Voor wat betreft het opvolgen van de richtlijnen en de maatregelen die we als club belangrijk vinden, doen wij ook een groot beroep op jullie eigen verantwoordelijkheid.
 
Op dit moment heeft de (lokale) overheid nog niet aangegeven dat het onverantwoord is om wedstrijden te spelen, dus gaan we er van uit, dat onze teams hun wedstrijden ook gaan spelen. Mocht een team toch aangeven niet te willen/durven spelen, neem dan eerst contact op met de tegenstander om te kijken of de wedstrijd kan worden verplaatst naar een moment – binnen de gestelde termijn – waarop dat beter voelt voor het betreffende team. Uitgangspunt is dat elke wedstrijd gespeeld wordt, ook al mist een team één of meerdere spelers. 
 
Zoals gezegd, voorop staat dat iedereen gezond blijft en er binnen de vereniging een veilig milieu heerst. Daarom vragen wij ieder zich aan de volgende maatregelen te houden:
 
Algemeen
 
·        Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, daaronder vallen ook de kleedkamers;
·        Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen;
·        Probeer drukte te vermijden;
·        Was vaak je handen; 
·        Toeschouwers zijn vanaf nu niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.
 
Voorafgaand aan de trainging/wedstrijd
 
·        Desinfecteer je handen voor je begint. We zullen er voor zorgen dat er voldoende desinfectiemiddel aanwezig is;
·        Reservespelers en stafleden boven de 18 jaar moeten 1,5m afstand van elkaar houden, ook op de reservebank;
·        Alle stafleden die niet strikt noodzakelijk plaats moeten nemen op de reservebank worden geadviseerd om achter de omheining plaats te nemen, uiteraard ook op 1,5m afstand van anderen;
·     Kom indien mogelijk omgekleed naar de sportaccommodatie. Dit advies geldt zeker voor pupillen en overige thuisspelende teams. Verzoek aan iedereen (o.a. ouders) om de kleed- en doucheruimte niet te betreden als dit niet noodzakelijk is;
·        Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Wel dient het aantal chauffeurs beperkt te blijven, dus niet voor elk kind een chauffeur. Er dient zoveel mogelijk samen gereisd te worden;
·        Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken;
·        Spelers van 18 jaar en ouder vragen wij zoveel mogelijk zelfstandig naar de training te reizen, carpoolen raden wij af;
·        Indien men gezamenlijk in 1 auto naar een wedstrijd afreist, gelden de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid: wanneer je met personen uit verschillende huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder. Wij achten het in ieders belang dat men zich hier aan houdt. Respecteer hierin elkaars keuze! 
·        De voorbereidingstijd op een wedstrijd moet ook zo kort als mogelijk zijn. Een team kan dus niet twee uur voorafgaand aan de aanvangstijd al op de accommodatie zijn.
 
Na de training/wedstrijd
 
·        Schud geen handen en houd altijd de 1,5 meter afstand in acht;
·        Douche zoveel mogelijk thuis;
·        Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten.
 
We mogen nog samen sporten en alleen door de maatregelen te volgen kunnen we ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk weer onder fijnere omstandigheden onze sport kunnen uitoefenen en hier met zoveel mogelijk mensen plezier aan kunnen beleven.
 
Corona-coördinator
 
Laten we met elkaar en voor elkaar zorgen! We streven er als bestuur naar dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd, dat kunnen wij alleen samen met jullie! We hebben daarom besloten dat Esther van der Meer (tel. 06-55856615) de komende periode corona-coördinator is. Zij is het aanspreekpunt voor trainers, spelers en ouders en kan mensen erop wijzen wanneer zij de 1,5m niet goed in acht nemen. 
 
Naast de vereniging is ook de gemeente verantwoordelijk voor de (wettelijke) controle op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij onze vereniging kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de vereniging te sluiten. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels!
 
Wil je je zorgen delen over iets?  Of heb je vragen? Bel of mail gerust!
 
Namens het bestuur,
 
Esther van der Meer-Erenstein,
secretaris KV DIO 

 

Laatste nieuws

Laatste verslagen