Algemene ledenvergadering (ALV)

Om diverse redenen wat later dan gebruikelijk, zal op 12 december de ledenvergadering worden gehouden. De uitnodiging en de diverse stukken zal iedereen tijdig digitaal ontvangen. Hoewel het uit de agenda niet direct zal blijken, is het voor DIO Korfbal toch een redelijk hectische periode. De afname van het aantal senioren en daarmee het functioneren van de vereniging, de mogelijke verzelfstandiging met misschien een eigen accommodatie, contacten met omliggende verenigingen over eventuele samenwerking, de vacatures, e.d. Het gaat niet allemaal vanzelf, zoals het misschien vanaf de buitenkant lijkt. In tijden die veranderen, en waarin ook de mensen veranderen, zoekt de vereniging naar een perspectief voor de toekomst. De leden zijn daarbij hard nodig, en met de aanwezigheid tijdens ledenvergadering kan in elk geval een fijn signaal van betrokkenheid worden gegeven. Dat is in deze ledenvergadering met name van belang omdat er 4 nieuwe bestuursleden zullen aantreden in de persoon van Tom Kuipers, Christina Dokter, Freerkje de Jong en Chris Tuinstra. Bij 2 van de huidige bestuursleden loopt de termijn van hun zittingsperiode af, en bij de 2 andere bestuursleden zijn bijzondere omstandigheden aanleiding de termijn niet af te maken, maar om tussentijds te stoppen. Het aantreden van een geheel nieuw bestuur is niet niks voor een vereniging, de huidige bestuursleden zullen waar nodig en gewenst ondersteuning blijven geven om een goede en zorgvuldige overdracht te bevorderen. Ook voor de nieuwe bestuursleden geldt dat besturen van een vereniging niet mogelijk is zonder de steun en de medewerking van de leden. Het past in elk geval de leden van DIO Korfbal om deze mensen erkentelijk te zijn, dat zij zich voor de vereniging willen gaan inzetten! Reden te meer om gehoor te geven aan de uitnodiging en dus aanwezig te zijn bij de ledenvergadering op 12 december. Met nadruk worden de ouders van de jeugdleden uitgenodigd om aanwezig te zijn, als vertegenwoordiger van hun nog minderjarige kinderen.
 

Laatste nieuws

Laatste verslagen