Nieuw bestuur Club van 25

CLUB VAN 25

Zoals u weet ondersteunt de CLUB VAN 25 DIO-korfbal. De gelden die door de leden van de CLUB VAN 25 worden binnengebracht worden besteed aan extra zaken binnen de korfbal, waar het bestuur niet aan kan voldoen.
Het gaat daarbij om financiële ondersteuning, waarbij het accent op de jeugd ligt.
Afgelopen week hebben Albert Jan Koops en Hans Koopmans zich teruggetrokken als bestuurslid van de CLUB VAN 25. De reden daarvan is dat beiden bijna niet meer op het korfbalveld aanwezig zijn. De binding met de jeugd van DIO wordt dus minder en dat is niet goed voor de club.
In het voorjaar zijn Diny Veenstra en Fred Broersma benaderd of zij in het bestuur van de CLUB VAN 25 zitting willen nemen. Zij hebben beiden positief gereageerd.
Dat is prachtig, want nu bestaat dit onderdeel van DIO-korfbal uit ouders. Zij staan regelmatig langs de lijn. Als u een idee hebt t.a.v. de aanschaf van iets of t.a.v. een activiteit, dan kunt u hen benaderen.
Het bestuur van de CLUB VAN 25 bestaat vanaf nu uit Roelof Stelma (blijft als bestuurslid in functie, Diny Veenstra en Fred Broersma.
Albert Jan en Hans zijn door de voorzitter Tom Kuipers bedankt voor hetgeen ze voor DIO korfbal hebben gedaan. Die activiteiten bestonden uit het trainen van de jeugd, scheidsrechter zijn, commissielid en bestuurslid zijn, afronden in een viertal jaren als bestuurslid van de CLUB VAN 25.
Beiden ontvingen van de voorzitter een boek met een bloemetje.
Hans en Albert Jan bedankten de voorzitter, wensen de nieuwe bestuursleden veel succes toe en benadrukten dat ook de CLUB VAN 25 een belangrijk onderdeel is van DIO-korfbal.
 

Laatste nieuws

Laatste verslagen