Restant jubileumboeken

Op de Algemene Ledenvergadering die in december is gehouden zijn regels vastgesteld met betrekking tot het archief. Aan de hand van die regels is het archief opgeschoond, geordend en ingericht. Bij het opschonen kwamen we nog een stapel jubileumboeken tegen over de periode 1910-1985, dus ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de s.v. DIO. Er blijft 1 exemplaar bewaard in het archief, en dan zijn er nog 6 exemplaren beschikbaar. Het boek bevat 125 pagina’s aan tekst en foto’s. Voordat we die 6 exemplaren van de hand doen, willen we nagaan of daar belangstellenden voor zijn. Die kunnen zich voor eind maart melden bij Pieter Nieuwhof, tel.0516-515013, email PCNieuwhof@hetnet.nl. Indien nodig zal de volgorde van aanmelding bepalend zijn.
 

Laatste nieuws

Laatste verslagen